แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
80
เดือนที่แล้ว
5,337
ปีนี้
52,410
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
469,311
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220

ลำดับรายการวันที่
1การรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
2ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
3ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มิ.ย. 2565
4ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 2565
5แต่งต้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา2 พ.ค. 2565
6ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม30 มี.ค. 2565
7ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง30 มี.ค. 2565
8ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มี.ค. 2565
9เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและตณะทำงานขับเคลื่อนยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธง ITA28 ก.พ. 2565
10ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลต้นธง พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
11แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลต้นธง20 ธ.ค. 2564
12ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
13ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
14ประกาศฯ- เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"26 ต.ค. 2564
15ยกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด25 ต.ค. 2564
16เทศบัญญัติ-เรื่องงบประมาณรายจ่าย-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
17เทศบัญญัติ-เรื่องงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-256527 ก.ย. 2564
18ประกาศ-เรื่อง-การโอนงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256427 ก.ย. 2564
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 256429 ก.ค. 2564
20บันทึกข้อตกลงป้องกันเหตุรำคาญจากการถมดิน23 ก.ค. 2564

12345.....  >> >|