แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
242
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

E-sevices

-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศคำสั่งเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ทต.ต้นธง ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผ่าน LINE OA : TONTHONG HELP 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง แจ้งการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ (วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ไม่เป็นวันหยุดราชการ) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลต้นธง (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 
-:- "คู่มือการใช้งาน TonThong Help" ง่าย สะดวก รวดเร็ว  

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”
เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566
“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566”
ทต.ต้นธง ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต้นธง/หน่วยอบรมประชาชนตำบลต้นธงฯ จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 6 ณ วัดรมณียาราม
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ม.4 ต.ต้นธง
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ 7

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลต้นธง รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-0312 ฯ  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าถนน คสล บริเวณลำเหมืองใหม่(ซ.7 เชื่อม รพ.สต. ต.ต้นธง) ม.3 
-:- ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.1/1 หน้าวัดหริการาม เชื่อมซอย 1 ม.6 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 (ต่อเนื่อง) เชื่อมซอย 11 ม.11 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10(ต่อเนื่อง)เชื่อมซอย 11 ม.11 
-:- ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2565  
-:- ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV System จำนวน 14 ตัว บ้านสันต้นธง บ้านพันตาเกินและบ้านริมกวง ม.2,5,10 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10(ต่อเนื่อง) เชื่อมซอย 11 ม.11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV System จำนวน 14 ตัว บ้านสันต้นธง บ้านพันตาเกินและบ้านริมกวง ม.2,5,10 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.1และซ.1/1 เชื่อมถนนตัดใหม่ ม.5 บ้านพันตาเกิน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบลำเหมืองกอเหว ม.9 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.21/1 ม.7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเส้นในคลองเชื่อมระหว่าง ม.6 ถึง ม.8 ม.6 บ้านสันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคาร สนง.เทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซม-เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-04089 4-040812 4-040813 4-040814 และ ลพ.ถ.4-040815 (หมู่บ้านคันทรีโฮม1) ม.4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
-:- ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
-:- ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
-:- โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
-:- ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 

ท่องเที่ยวต้นธง ชมหอศิลป์สล่าเลาเลือง
ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนไฮโดรฟาร์ม หมู่ 5 บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง
หอศิลป์ภาพเขียน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง


โคมล้านนาลำพูน
ชาดอกกุหลาบ
กล้วยฉาบ


-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลต้นธง (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ ข้าราชการประเภทอื่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา คัดเลือกสมัครบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลต้นธง (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลต้นธง 
-:- ประกาศ เทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น/ข้าราชการประเภทอืื่น 


ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม