แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
842
เดือนที่แล้ว
6,278
ปีนี้
65,882
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
482,783
ไอพี ของคุณ
3.238.72.180

E-sevices

-:- ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติ  
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- กรมบังคับคดี เปิดช่องทางยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี 
-:- ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การร้องเรียนกรณี คนเร่ร่อนเข้ามาพักอาศัยในพื้นที่  
-:- ทต.ต้นธง ขอเชิญชวน ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนตำบลต้นธง ร่วมกันจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 
-:- กำหนดการ งานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 
-:- ทต.ต้นธง ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 8  
-:- ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 8 หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก 
-:- หลักเกณฑ์ การประกวดโขมดเล็ก ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 8 

“ทต.ต้นธง จัดกิจกรรม เดินรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย”
“ทต.ต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565”
ทต.ต้นธง เปิดโครงการ บริหารจัดการขยะในพื้้นที่ตำบลต้นธง ประจำ งปม.2565”
ทต.ต้นธง Kick off กิจกรรม การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ”
“ทต.ต้นธง มอบเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565”(หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก)
ร่วมเดินขบวนแห่โคมล้านนา "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" ประจำปี 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ต.ต้นธง จำนวน 11 หมู่บ้าน ประจำปี งปม.2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-0003 ชื่อสายทาง สาบบ้านริมกวง-บ่อแฮ้ว ม.10 เชื่อม ม.3 
-:- ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-0003 ชื่อสาย สาบบ้านริมกวง-บ่อแฮ้ว ม.10 เชื่อม ม.3 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-00081 ชื่อสายทางแยก ทล.1015 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- เผยแพร่แผนดารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- เผยแพร่แผนดารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซม-เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-04089 4-040812 4-040813 4-040814 และ ลพ.ถ.4-040815 (หมู่บ้านคันทรีโฮม1) ม.4 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคาร สนง.เทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซม-เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-04089 4-040812 4-040813 4-040814 และ ลพ.ถ.4-040815 (หมู่บ้านคันทรีโฮม1) ม.4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 ม.8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.7 ช่วงที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
-:- ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
-:- ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
-:- โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
-:- ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 

ท่องเที่ยวต้นธง ชมหอศิลป์สล่าเลาเลือง
ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนไฮโดรฟาร์ม หมู่ 5 บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง
หอศิลป์ภาพเขียน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง


ปลอกหมอนอิง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ
ปลาส้มสมุนไพรทอด
ผ้าไหมยกดอก
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม