แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
80
เดือนที่แล้ว
5,337
ปีนี้
52,410
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
469,311
ไอพี ของคุณ
3.235.65.220
นายประกาศิต รังสรรค์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
0657537979

นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
0623296266


นายประจักษ์ พงษ์ไพร
หัวหน้าสำนักปลัด
0982764908
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
0979955639
นางธมน อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0831547399

นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0861804693
นางสาวพิราวรรณ ยองจา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0979194156

นายสุเมธี เทพมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0884037987