แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
249
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง

ทต.ต้นธง ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งฯ
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลต้นธง

นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง มอบหมาย คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมี นายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 6 หมู่บ้าน 8 หน่วยเลือกตั้ง (หมู่ที่ 2,3,4,5,6 และ หมู่ที่ 9) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,505 คน ***ในการนี้ นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย นายดุสิต จันทร์ผง และ นางสาวณัฏฐรินทร์ วีระกิตต์ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ร่วมสังเกตการณ์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด วันเลือกตั้ง 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง


 
03 มิถุนายน 2566