แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
228
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
6,489
เดือนที่แล้ว
6,250
ปีนี้
63,706
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
549,353
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

1
ทต.ต้นธง เข้าร่วมขบวนแห่โคมล้านนา และโคมนานาชาติ "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ค่ำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับชุมชนคนทำโคมตำบลต้นธง นำโคมล้านนา ทรงปราสาทสี่เหลี่ยมรูปดอกบัว และโขมดหลวง เข้าร่วมขบวนแห่โคมล้านนา และโคมนานาชาติ "เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน" ประจำปี 2566 โดยเคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)ไปยังพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าว โดย : ปชส.ทต.ต้นธง

25 พฤศจิกายน 2566

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมส่งเสริมประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมส่งเสริมประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก”
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
เวลา 19.30 น.
เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน/สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน/สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง/คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลต้นธง/ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน ตำบลต้นธง และประชาชนตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในวันนี้ได้จัดให้มีการถวายโคมพระนางเจ้าจามเทวี จุดเทียนบูชาพระธาตุเจ้ากู่ละมัก สักการะครูบาเจ้าศรีวิชัย การประกอบพิธีสงฆ์ และพิธีการสะเดาะเคราะห์/ปัดเคราะห์/ลอยเคราะห์ โขมดหลวงแบบล้านนา โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีสงฆ์ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับประธาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอเมืองลำพูน และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ได้มีการเคลื่อนขบวนโขมดหลวง นำไปลอย ณ ท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) และลอยโขมดเล็ก เพื่อลอยเคราะห์ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังผู้ที่ล่วงลับ โดยประเพณีลอยโขมด จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 หรือช่วงก่อนเทศกาลยี่เป็ง ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ปฐมสังฆารามแห่งนครหริภุญชัย หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
#ประเพณีลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก
 
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง เมืองลำพูน
20 พฤศจิกายน 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ประกอบพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ละมัก)”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ประกอบพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ละมัก)”
????????????
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ประกอบพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นท่าน้ำวัดรมณียาราม หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนแท่น ณ บริเวณด้านหน้าวิหาร วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ตามความเชื่อ และประเพณีล้านนา ก่อนที่จะมีการจัดงาน ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 9 หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 20 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้พระอุปคุต ได้ปกปักรักษา ให้การจัดงานดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้จัดงาน และผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม จะได้มีพิธีแห่ประอุปคุตกลับไปยังท่าน้ำอีกครั้ง
????????????????????????????
ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง

17 พฤศจิกายน 2566

”เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน” ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

”เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดยว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน พร้อมจัดเตรียมสถานที่จัดงาน ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 9 ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????????????
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง

15 พฤศจิกายน 2566

ทต.ต้นธง จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.


ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. นิสิตนักศึกษา และประชาชนตำบลต้นธง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
**ในการนี้หน่วยงานผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้มอบทุนให้แก่ โรงเรียนอรพินพิทยา จำนวน 8 ทุน เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการการดำเนินการ ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป
******
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

23 ตุลาคม 2566

ทต.ต้นธง จัดกิจกรรม แขวนโคมถวายเจ้าแม่จามเทวี และพระธาตุเจ้ากู่ละมัก "แขวนโคมสมปรารถนา" ประจำปี 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมแขวนโคมถวายเจ้าแม่จามเทวี และพระธาตุเจ้ากู่ละมัก "แขวนโคมสมปรารถนา" ประจำปี 2566 โดยมี นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่ายรายงานวัตถุประสงค์ กิจกรรมแขวนโคมสมปรารถนา ถือได้ว่า เป็นกิจกรรมอันดีงาม และเป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่น ควรช่วยกันอนุรักษ์และสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นของตำบลต้นธง ต่อเนื่องไปเป็นประจำทุกๆ ปี โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลต้นธง ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ 4 ตำบลต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
***ในการนี้ใคร่ขอเชิญชวน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดลำพูน แวะมาแขวนโคมบูชา พร้อมขอพรจากเจ้าแม่จามเทวี ปางประทานพร และกราบสักการะองค์พระธาตุกู่ละมัก เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
????????????????????????????
ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

20 ตุลาคม 2566

เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุม หารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานภายในวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 น.)

เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุม หารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานภายในวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วงวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธาน พระมหาชาติชาย ญาณโสภโณ ดร. เจ้าอาวาสวัดรมณียาราม (กู่ละมัก) นำเสนอความเป็นมาของโบราณสถานภายในวัด พร้อมกันนี้ได้หารือแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาโบราณสถานดังกล่าว ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าคณะตำบลต้นธง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ปลัดอำเภอเมืองลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปกรที่ 7 เชียงใหม่ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหริภุญชัย ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ลำพูน ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนตำบลต้นธง ซึ่งได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงพัฒนาโบราณสถานภายในวัดฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความถูกต้องในทางปฏิบัติ พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง

ชมถาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

18 ตุลาคม 2566

ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice : OSS),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาต้นธงเมืองอัจฉริยะ (Ton Thong Smart City) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice : OSS) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดประชุมในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Facebook Live : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์บริการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
✅????
ประสานงานโดย : ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
ภาพ/ข่าว โดย: ปชส.ทต.ต้นธง

11 ตุลาคม 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566”
????????????
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 (เวลา 09.00 น.)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
???? เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การเกษียณอายุราชการ พนักงานเทศบาล นางธมณ อุทุมพร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
???? เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 23 กัยายน 2566
???? เรื่อง ที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณาญัตติ ดังนี้
✅ 1. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
✅ 2. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองส่งเสริมการเกษตร)
✅ 3. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองคลัง)
✅ 4-5 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(สำนักปลัด)
✅6. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองช่าง)
✅7. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)(กองช่าง)
✅8. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองการศึกษา)
✅9. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองสวัสดิการสังคม)
✅10. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการให้คำมั่นในการรับมอบทรัพย์สิน (เขื่อนป้องกันตลิ่ง) ซึ่งได้รับการสนับสนุน งปม.ก่อสร้างจาก โยธาธิการและผังเมือง (กองช่าง)
????????เรื่องอื่น ๆ

การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
????✅✅✅✅✅
ภาพ/ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

29 กันยายน 2566

เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 ตามที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
*******
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

28 กันยายน 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 (เวลา 09.00 น.)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
 
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้
???? เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
???? เรื่อง ที่เสนอใหม่ เพื่อพิจารณาญัตติ ดังนี้
✅ 1. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองการศึกษา)
✅ 2. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองช่าง)
✅ 3. เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)(กองช่าง)
✅4. เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) (กองช่าง)
✅5. เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 ประจำปี งปม.2566 (กองการศึกษา)
✅6. เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)( กองช่าง)
✅7. เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองช่าง)
✅8.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
✅9. เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)( กองคลัง)
✅10.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)( กองส่งเสริมการเกษตร )
✅11.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(สำนักปลัด)
✅12.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์) (สำนักปลัด)
✅13.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งปม.พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)(กองการศึกษา)
????????เรื่องอื่น ๆ
การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
23 กันยายน 2566

ทต.ต้นธง ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลต้นธง/หน่วยอบรมประชาชนตำบลต้นธงฯ จัดโครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 6 ณ วัดรมณียาราม,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.thวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาสเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด และพนักงานเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรตำบลต้นธง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6) โดยมี นางสาวพัทรจิต ราชดี ปลัดอำเภอเมืองลำพูน สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????
หน่วยดำเนินการ : คณะสงฆ์ตำบลต้นธง/หน่วยอบรมประชาชนตำบลต้นธง
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

22 กันยายน 2566

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ  ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ม.4 ต.ต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
????????????
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) ชมรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดโครงการธรรมสัญจร ตำบลต้นธง ครั้งที่ 6 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????????????
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

21 กันยายน 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ 7,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

“เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
????????????
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง อสม.และ ประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ และศาสนสถาน พร้อมจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมธรรมสัญจร ครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????????????
ภาพ/ข่าว : โดย ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

13 กันยายน 2566

เปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง เปิดโครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 (เวลา 09.00 น.)
เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินโครงการฝึกอบรม “โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านภัยพิบัติต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียจำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้ง จะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนเป็นจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ประชาชนหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี รวมถึง การบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ และเพื่อสร้างความสามัคคีเน้นการทำงาน แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะเครือข่าย การทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับภัย
***โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน และ ได้รับเกียรติวิทยากรจาก เทศบาลเมืองลำพูน จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
????????????????????
ดำเนินงานโดย : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ สำนักปลัด
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

13 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (114 รายการ)