แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
251
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับคำร้องขอตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน14 มิ.ย. 2566
2รายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับองค์กร)20 ธ.ค. 2565
3รายงานผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256523 พ.ย. 2565
4ประชุมเพื่อพิจารณาปรับยกร่างเทศบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลต้นธงในปัจจุบัน11 ส.ค. 2565
5รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ของเทศบาลต้นธงประจำปีพ.ศ.256517 มิ.ย. 2565
6รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบ256517 มิ.ย. 2565
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 มิ.ย. 2565
8รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของเทศบาลตำบลต้นธงประจำปี 256422 เม.ย. 2565
9รายงานแสดงผลการปฏิงานในรอบหนึ่งปี ประจำปี 256429 มี.ค. 2565
10ประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดลำพุน24 ก.พ. 2565
11งานนิติการ ร่วมกับกองช่าง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเหตุฝนตกจากหลังคาบ้านเพื่อนบ้านตกลงที่ดิน ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินข้างเคียง พื้นที่หมู่ที่ 621 ก.พ. 2565
12งานนิติการ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน จากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า บริเวณทุ่งนาด้านหลังโรงแรมสตาร์อินน์ หมู่ที่ 221 ก.พ. 2565
13เทศบาลตำบลต้นธงได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ก.พ. 2565
14เทศบาลตำบลต้นธงร่วมอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน21 ก.พ. 2565
15กิจกรรม SportDay ทต.ต้นธง11 ก.พ. 2565
16รายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
17ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม SportDay ทต.ต้นธง10 ก.พ. 2565
18สรุปสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 ก.พ. 2565
19สถิติการปฏิบัติงานกองช่าง26 พ.ย. 2564
20รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642 พ.ย. 2564

1 2 3 4   >>  >|