แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
243
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานประจำปี 2565 กิจกรรม ตรวจสารพิษตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 15 มี.ค. 2565
2ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดป่าพุทธพจน์ หริภุญไชย(ธ) ในพระราชูปถัมภ์9 มี.ค. 2565
3จัดอบรมโครงการส่งเสริมลำไยคุณภาพ3 มี.ค. 2565
4สาธิตการทำปุ๋ยในวงเสวียนตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 256528 ก.พ. 2565
5สาธิตการทำปุ๋ยในวงเสวียน ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากชยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร25 ก.พ. 2565
6เยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้าการประชุมชา-กาแฟระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd World Tea & Coffee Expo: The 2nd Tea and Coffee International Symposium”24 ก.พ. 2565
7สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2565 21 ก.พ. 2565
8สาธิตการทำปุ๋ยในวงเสวียน ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 25658 ก.พ. 2565
9ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2565 4 ก.พ. 2565
10สาธิตการทำปุ๋ยในวงเสวียน ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 25653 ก.พ. 2565
11ดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน2 ก.พ. 2565
12ดำเนินโครงการส่งเสริม รณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1 ก.พ. 2565
13จัดโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2565 18 ม.ค. 2565
14ตัดหญ้าศาลากลางหลังใหม่13 ม.ค. 2565
15เข้าร่วมการประชุม กลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/256416 ธ.ค. 2564
16ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางถนนสาธารณะ22 พ.ย. 2564
17กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ21 ต.ค. 2564
18ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ครั้งที่ 1/256519 ต.ค. 2564
19สำรวจและเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรกร8 มิ.ย. 2564
20บริการน้ำดื่มกิจกรรมลอกลางเหมืองฝายพญาอุต7 มิ.ย. 2564

1 2   >>  >|