แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
74
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
5,251
ปีนี้
29,040
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
514,687
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2565 30 พ.ค. 2566
2การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256625 เม.ย. 2566
3รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน31 มี.ค. 2566
4บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
5บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
6บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านป้าคำถึงท่าสูบ(บ้านลุงแสง)วางท่อลอดเหลี่ยม คสล.24 ก.พ. 2566
8ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 20,000 กิโลกรัม10 ก.พ. 2566
9รายงานการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ต.ค. 2565
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคาร สนง.เทศบาล ต.ต้นธง27 ก.ย. 2565
11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256622 ก.ย. 2565
12เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 ก.ย. 2565
13ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง9 ก.ย. 2565
14ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25653 พ.ค. 2565
15รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
16ออกพื้นที่ สำรวจวัดพื้นที่ปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 11 ต.ต้นธง15 มี.ค. 2565
17การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256521 ก.พ. 2565
18เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ก.พ. 2565
19ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 ก.พ. 2565
20การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256431 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|