แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
248
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
6,489
เดือนที่แล้ว
6,250
ปีนี้
63,706
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
549,353
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน : ขอใช้บริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย22 เม.ย. 2564
2หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู การค้นคว้า หรือขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลต้นธง9 เม.ย. 2564
3การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ9 เม.ย. 2564
4การกำกับติดตามการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน17 เม.ย. 2563
5มาตรฐานการปฏิบัติงานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร17 ก.ค. 2561
6มาตรฐานการปฏิบัติงานรับชำระภาษี27 ธ.ค. 2560
7มาตรฐานการปฏิิบัติงานช่วยเหลือทางคดีแก่ประชาชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง29 พ.ย. 2560
8กองการศึกษา26 ต.ค. 2559
9กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
10กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม26 ต.ค. 2559
11กองคลัง26 ต.ค. 2559
12กองสวัสดิการสังคม26 ต.ค. 2559
13กองช่าง26 ต.ค. 2559
14กองช่าง26 ต.ค. 2559
15คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์5 ก.ค. 2559

1