แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
247
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
2หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
3หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
4หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
5หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
6หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
7หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
8หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
10หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
11หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร24 ธ.ค. 2563
12หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร18 ธ.ค. 2563
13การพัฒนาบุคลากร15 ธ.ค. 2563
14หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร20 ต.ค. 2563
15หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ16 ต.ค. 2563

1