แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
251
เมื่อวานนี้
274
เดือนนี้
5,561
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
50,715
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
536,362
ไอพี ของคุณ
3.235.188.113

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่3)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ก.ค. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256619 เม.ย. 2566
3รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน31 มี.ค. 2566
4รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ม.ค. 2566
5รายงานการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ต.ค. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 ต.ค. 2565
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 ก.ค. 2565
8รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 เม.ย. 2565
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ม.ค. 2565
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25646 ต.ค. 2564
12รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปี งปม.25642 ก.ค. 2564
13รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 เม.ย. 2564
14งบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ม.ค. 2564
15การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 พ.ย. 2563
16รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)2 ก.ค. 2563
17รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
18รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256310 ม.ค. 2563
19การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256231 ต.ค. 2562
20แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ-2562 24 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|