แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
5,251
ปีนี้
29,040
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
514,687
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256625 เม.ย. 2566
2บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
3บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
4ประกาศ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.256626 ธ.ค. 2565
5แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปี พ.ศ.256629 พ.ย. 2565
6แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปี พ.ศ.256629 พ.ย. 2565
7แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปี พ.ศ.256629 พ.ย. 2565
8ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25653 พ.ค. 2565
9การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256521 ก.พ. 2565
10บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.256519 ม.ค. 2565
11บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2565 (2)19 ม.ค. 2565
12บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2565 (3)19 ม.ค. 2565
13ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25644 ม.ค. 2565
14ประกาศ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.256527 ธ.ค. 2564
15การขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.256422 ม.ค. 2564

1