แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
5,251
ปีนี้
29,040
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
514,687
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง26 เม.ย. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดการโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นธง9 ก.พ. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ.256622 ม.ค. 2566
4ประกาศห้ามเผาจังหวัดลำพูน ปี 25664 ม.ค. 2566
5แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256627 ต.ค. 2565
6การรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
7ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
8ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มิ.ย. 2565
9ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 2565
10แต่งต้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา2 พ.ค. 2565
11ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม30 มี.ค. 2565
12ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง30 มี.ค. 2565
13ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มี.ค. 2565
14เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและตณะทำงานขับเคลื่อนยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธง ITA28 ก.พ. 2565
15ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลต้นธง พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
16แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลต้นธง20 ธ.ค. 2564
17ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
18ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
19ประกาศฯ- เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"26 ต.ค. 2564
20ยกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด25 ต.ค. 2564

1 2 3 4 5.....   >>  >|