แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
163
เมื่อวานนี้
194
เดือนนี้
8,109
เดือนที่แล้ว
8,109
ปีนี้
18,532
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
504,179
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
นายอัครเดช เทพจักร์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
093-1314337

นางสาวยลลดา วารีทิพย์
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
0623296266


นายพงศกร ยาทัญ
หัวหน้าสำนักปลัด
0840460599

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายประพันธ์ สาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0817069752
นางธมน อุทุมพร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0831547399

นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0861804693
นางสาวพิราวรรณ ยองจา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0979194156

นายสุเมธี เทพมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0884037987