แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
5,251
ปีนี้
29,040
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
514,687
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

E-sevices

-:- ทต.ต้นธงเพิ่มช่องทางการติดต่อ ขอรับบริการและความช่วยเหลือผ่าน Tontong Help 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง  
-:- ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.2566 
-:- ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง 
-:- รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 1 และ เขต 2 จังหวัดลำพูน  
-:- เชิญ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 สำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ผ่านเว็ปไซต์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ 
-:- ขอเขิญร่วมกิจกรรม "ต๋ามฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ตำบลต้นธง" 
-:- ปฏิทินเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
-:- ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2566 
-:- ขอเชิญร่วมตักบาตร สวดมนต์ ฟังธรรม ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี 

ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง
ทต.ต้นธง จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้ง เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง สท.เขต 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ดอกดาวเรือง”
ทต.ต้นธง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดอบรม หลักสูตรการทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง (Souvenir From Local Fabric)
เข้าร่วมประกอบพิธี และสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ณ วัดรมณียาราม(กู่ละมัก) หมู่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ทต.ต้นธง ร่วมเดินขบวนแห่น้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์จากดอยขะม้อ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด ปี 2565  
-:- ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV System จำนวน 14 ตัว บ้านสันต้นธง บ้านพันตาเกินและบ้านริมกวง ม.2,5,10 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านป้าคำถึงท่าสูบ(บ้านลุงแสง)วางท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 20,000 กิโลกรัม 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยเขตพื่นที่ ต. ต้นธง จำนวน 11 หมู่บ้าน 
-:- ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ ต.ต้นธง จำนวน 11 หมู่บ้าน ประจำปี งปม.2566 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-0003 ชื่อสายทาง สาบบ้านริมกวง-บ่อแฮ้ว ม.10 เชื่อม ม.3 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV System จำนวน 14 ตัว บ้านสันต้นธง บ้านพันตาเกินและบ้านริมกวง ม.2,5,10 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.1และซ.1/1 เชื่อมถนนตัดใหม่ ม.5 บ้านพันตาเกิน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบลำเหมืองกอเหว ม.9 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.21/1 ม.7 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเส้นในคลองเชื่อมระหว่าง ม.6 ถึง ม.8 ม.6 บ้านสันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคาร สนง.เทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ซ่อมแซม-เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) รหัสสายทาง ลพ.ถ.4-04089 4-040812 4-040813 4-040814 และ ลพ.ถ.4-040815 (หมู่บ้านคันทรีโฮม1) ม.4 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
-:- ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
-:- ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
-:- โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
-:- ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 

ท่องเที่ยวต้นธง ชมหอศิลป์สล่าเลาเลือง
ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนไฮโดรฟาร์ม หมู่ 5 บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง
หอศิลป์ภาพเขียน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง


ปลอกหมอนอิง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ
ปลาส้มสมุนไพรทอด
ผ้าไหมยกดอก
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม